Rentals » Hokkaido » Ashibetsu
Center / Junior high school before Hokkaido Ashibetsu Kitagojonishi 1
Kamiashibetsu line / Civic Hall Hokkaido Ashibetsu Honcho