Used Apartments » Koshinetsu » Yamanashi Prefecture » Minamikoma County
Bottom, Yamanashi Prefecture minamikoma gun Minobu-cho