Land/Building » Okinawa Prefecture

Okinawa

Kunigami-gun
Nago
Naha
Nakagami-gun
Nanjo