Land/Building » Kyushu » Fukuoka Prefecture » Chikugo
Fukuoka Prefecture Chikugo Oaza Nagahama
Fukuoka Prefecture Chikugo Oaza Tokuhisa shaped Nakamuta 257 No. 5