Land/Building » Shikoku » Kochi Prefecture » Nankoku
Kochi Prefecture Nankoku Osoneko 1760 No. 1